Entries in boys (4)

Wednesday
Nov062013

[STYLE] J + J 021

J  +  j   0 2 1  //  SEOUL, SOUTH KOREA

CARDIGAN //  Zara Kids

SHIRT // Muji

JEANS // H&M

SCARF // Zara Kids

CAP // Target

SHOES // Nike

SHOULDER BAG // Muji

Thursday
Jul192012

[STYLE] J + j 017

PHOTOGRAPH BY SALLY J SHIM

J  +  j   0 1 7  //  HAEUNDAE, BUSAN, SOUTH KOREA

j

HAT // Target

SHIRT // Zara Kids

SHORTS // Target

SHOES // Old Navy

TATTOOS // Tattly

J

HAT // H&M

SHIRT // Zara Kids

SHORTS // Uniqlo

SHOES // Old Navy

Monday
Jun182012

[STYLE] J + J 016

PHOTOGRAPH BY SALLY J SHIM

J  +  j   0 1 6  //  HAEUNDAE, BUSAN, SOUTH KOREA

HAT  //  Target

CARDIGAN  //  H&M

SHIRT  //  H&M

JEANS // H&M

SHOES // Converse

BRACELET // H&M

TATTOOS // TATTLY

Thursday
May312012

[STYLE] J + J 015

PHOTOGRAPH BY SALLY J SHIM

J  +  j   0 1 5  //  HAEUNDAE, BUSAN, SOUTH KOREA

HAT  //  Target

CARDIGAN  //  H&M

SHIRT  //  Muji

JEANS // H&M

SHOES // Converse

TATTOOS // TATTLY