Entries in kids fashion (1)

Thursday
Jul192012

[STYLE] J + j 017

PHOTOGRAPH BY SALLY J SHIM

J  +  j   0 1 7  //  HAEUNDAE, BUSAN, SOUTH KOREA

j

HAT // Target

SHIRT // Zara Kids

SHORTS // Target

SHOES // Old Navy

TATTOOS // Tattly

J

HAT // H&M

SHIRT // Zara Kids

SHORTS // Uniqlo

SHOES // Old Navy